“ Усны үнэ цэнэ” сэдэвт 3 сарын аян өрнөлөө

Дэлхийн усны өдрийг жил бүр 3 дугаар сарын 22-ныг дэлхий нийтээрээ тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Ус сувгийн удирдах газраас 3 дугаар сарын 22-ноос 6 дугаар сарын 22 хүртэл 3 сарын “Усны үнэ цэнэ” аян зарлаж нийт 37 төрлийн ажил төлөвлөж, биелэлтэнд нь хяналт тавьж биелэлтийг гаргалаа. Үүнд: УСУГ, ОСНААУГ-ын хамтын ажиллагаа 2015” хамтарсан уулзалт зохион байгуулж, цэвэр усаар хангах, бохир ус татан зай...


Дэлгэрэнгүй

Цэвэрлэх байгууламжийн засварын ажил хийгдлээ

Улаанбаатар хотын бохир шингэнийг татан зайлуулдаг Ус сувгийн удирдах газрын харьяа цэвэрлэх байгууламжийн засварын ажлыг 2015 оны 06 сарын 13-ний шөнө 03 цагаас эхлүүлж, 06 сарын 14-ний 00 цагт шилжих шөнө нийт 23 цагт багтаан хийж дуусгалаа. Засвар хийх хугацаанд ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээл гараагүй бөгөөд богино хугацаанд тухайн засварын ажлыг гүйцэтгэж үйл ажиллагааг хэвийн болголоо. Ү...


Дэлгэрэнгүй

ШИЛЭН УУЛЗАЛТ

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтнууд аливаа асуудлаар иргэдтэй уулзахдаа Шилэн дансны тухай хуульд заасан зарим заалтыг хэрэгжүүлэх, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтнуудыг авлигаас ангид, нээлттэй ил тод байх зарчмыг баримтлах зорилготой. Уг ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын Ус сувгийн удирдах газрын уди...


Дэлгэрэнгүй
0123

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker