УСУГ-ын 2013 оны тоног төхөөрөмж, их урсгал засварын төлөвлөгөө
           
¹ Хийгдэх ажил хэмжих нэгж тоо Хугацаа, сар гадны байгууллага
1 ф400мм-ийн хаалт худалдан авах ш 4 3-7-р сар үнийн санал
2 ЭЦВ10-63-65 гүний насос худалдан авах /22кВт/ ш 10 1-р улирал үнийн санал
3 Үлдэгдэл хлор үздэг багаж худалдаж авах ш 4 3-5-р сар үнийн санал
4 АВР /1000А/ тоноглох ком 1 5-6-р сар үнийн санал
5 Усны алдагдал хэмжигч багажны мэдрэгч сенсор худалдаж авах  ш 1 3-р сар үнийн санал
6 Огтолгооны ф100.150мм-ийн  багаж ирний хамт худалдаж авах ком 1 1-2-р улирал үнийн санал
7 Шугам болон кабелийн трасс тодорхойлогч багаж худалдаж авах /PL 1000/ ком 1 3-5-р сар үнийн санал
9 Гачууртын шинэ эх үүсвэрийн шугамын трасс чөлөөлөх     1-р улирал үнийн санал
10    Харуулын цэгийн байр шинээр барих         /байрны суурийн хамт/ ш 4 6-7-р сар үнийн санал
11 Хөдөлгөөнт эргүүлийн бүлгийн байр шинээр барих  ш 1 6-р сар үнийн санал
12 Автомашины гараж шинээр барих ш 1 6-р сар үнийн санал
13 Харуул слесарийн тоосгон байр шинээр барих   /гүний худаг/                   ш 1 5-р сар үнийн санал
14 Харуулын сэндвичэн байр шинээр барих          /усан сан, гүний худаг/  ш 2   үнийн санал
15 Засвар үйлчилгээний ГАЗ-53 машины САК гагнуурын аппаратны хамт авах  ш 1 1-р улирал үнийн санал
16 Компьютер авах ш 2 1-р улирал үнийн санал
17 Принтер /А4/    /Хувилах, скайнер, хэвлэх/ ш 1 1-р улирал үнийн санал
18 Ширээ, сандал авах ком 4 1-2-р улирад үнийн санал
19 Ажилчдын орон сууцны         2-р орцны №40 өрөөнд тавилга авах ком 1 1-р улирал үнийн санал
20 Крун-1.2-н вакуум таслуур,реле хамгаалалт суурилуулах ш 2 4-5-р сар үнийн санал
21 Софтстатор авах/Грундфосын насос/ ш 5 4-5-р сар үнийн санал
22 Худгийн трансформатор /ТМ100кВа,ТМ63кВА/,  солих ш 2 5-8-р сар үнийн санал
23 21-р хороололын усан сангийн хаягчийн ф300мм-ийн  шугам шинээр хийх м 250 6-р сар үнийн санал
27 Төв станцын телемеханикийн болон хлорын байранд аянга зайлуулагч шинээр хийх     1-р улирал  
28 Телемеханикийн өрөөний их засвар ш 1 7-р сар  
29 Худгийн кольцо, хүзүүвч /хагас/, хэлтгий таг, блок захиалах  ш 60 5-6-р сар  
30 Хуванцар таг авах  ш 40 5-6-р сар үнийн санал
31 Бетонон таг авах ш 30 5-6-р сар үнийн санал
32 Хүндрүүлэгчтэй таг авах ш 20 5-6-р сар үнийн санал
33 ф50-300мм-ийн хаалт худалдаж авах 38ш ф50-2 ф80-3 ф100-3 ф150-13 ф200-7 ф250-3 ф300-7 1-р улирал  үнийн санал
35 Хуванцар ф110-315мм-ийн шугам наах багаж авах ш 1 2-р улирал үнийн санал
36 Газодувка /18.5квт/ ш 2 2-р улирал үнийн санал
37 Дулааны тоолуур авах ш ф50-2 ф80-1           2-р улирал  
38 CR90-2-1 насос, удирдлагын щитны хамт худалдан авч, суурилуулах ком 1 2-р улирал үнийн санал
39 CR64-6-1 насос, удирдлагын щитны хамт худалдан авч, суурилуулах ком 1 2-р улирал үнийн санал
40 CRN 8-20/1, СRN16-30/2 насос  худалдаж авах  ш 2 2-р улирал үнийн санал
41 Зөөврийн генератор худалдаж авах/220В/ ш 8 1-р улирал үнийн санал
42 Ус түгээх байрыг картын системд оруулах ш 4 2-р улирал үнийн санал
43 Хуучин УТБ-ыг буулгаж шинээр барих ш 3 6-7-р сар үнийн санал
45 Засвар үйлчилгээний ГАЗ-53 машины САК гагнуурын аппаратны хамт авах  ш 1 1-р улирал үнийн санал
46 Компьютер-1, Сервер -1 авах ш 2 1-р улирал үнийн санал
47 Угаалгын машин авах  ш 1 1-р улирал үнийн санал
48   14,310,308,326,126,         146-р УТБ-ны барилгын засвар   ш 6 6-р сар үнийн санал
51 Хаалт авах 36ш ф50-10          ф80-8          ф100-8  ф150-2 ф200-4, ф250-4 1-2-р улирал үнийн санал
52 Шугамын худагт: кольцо ф1000  ф1500 хүзүүвч ф700 ф1000 бетонон таг авах ш 22                           40                         48                        32                        85               1-2-р улирал үнийн санал
53 Телеметрийн системд модем, варистор авах ш 1                4 2-р улирал  
54 UPS насос авах ш 50 1-р улирал үнийн санал
55 УТБ-уудад халаагуур /1.5квт/ худалдаж авах ш 60 1-р улирал үнийн санал
56 Трансформатор /630кВа/засварлах  ш 2 6-р сар үнийн санал
58 Автомашинд холбоо хяналтын систем /тракер/ суурилуулах ш 10 1-р улирал үнийн санал
59 Цахилгаан халаагуур/1.5квт/ авах ш 50 1-р улирал үнийн санал
60 Бүрэн шаталттай утаагүй зуух авах ш 30 1-2-р улирал  
61 Ус түгээх байрыг картын системд оруулах ш 20 2-р улирал үнийн санал
64 Компьютер авах ш 2 1-2-р улирал үнийн санал
65 Тог баригч  ш 2 1-р улиралд үнийн санал
66 Принтер/А4/ /Хувилах, скайнер, хэвлэх/ ш 1 1-р улиралд үнийн санал
67 Ширээ, сандал авах ш 26 2-р улирал үнийн санал
69 УТБ-ны их засвар ш 6 5-6-р сар үнийн санал
71 Хуванцар усан сангийн сэлбэг худалдан авах     жилдээ үнийн санал
72 Усны машины өнгө үзэмжийг сайжруулах ш 40 5-6-р сар  
73 УТБ-ны далангийн засвар ш 6 5-6-р сар үнийн санал
74 УТБ-ны дээврийн засвар ш 10 5-6-р сар үнийн санал
76 УТБ-ны ханан пийшингийн засвар ш 15 5-7-р сар үнийн санал
77 УТБ-ны ус өгөх талбай бетондох ш 20 5-7-р сар үнийн санал
80 Гагнуурын аппарат авах/380В/ ком 1 1-р улирал  
82 Халаагуур авах ком 2 1-р улирал үнийн санал
84 Бохир ус зөөврөөр хийх  сэндвичэн худгийн барилга барих  ш 3 7-р сар үнийн санал
85 Компьютер авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
86 Плитка, 1.2-р хоолны тогоо, хөргөгч авах ш тус бүр 1 1-2-р улирал үнийн санал
87 Албан тасалгааны тавилга авах ком 1 1-р улирал үнийн санал
90 Люк таг  авах /ширэм,боронз/ ш 100 1-2-р улирал үнийн санал
91 Төмөр бетон таг авах ш 100 2-р улирал үнийн санал
92 Шугамын худагт:         2-р улирал  
  кольцо ф1000 ш 40   үнийн санал
  хэлтгий таг ф1000   40   үнийн санал
  ф700 мм -ийн хүзүүвч авах   80   үнийн санал
95 Принтер авах/А4/  ш 1 1-р улирал  
96 Тог баригч авах/APC ups/ ш 2 1-р улирал  
97 Серверийн нэгдсэн тог баригч авах ш 1 2-р улирал  
98 УСУГ-ын интернет сүлжээг хянах, зохицуулалт хийх router-ийг лиценз эрхтэйгээр нь авах ш 1 2-р улирал үнийн санал
99 Сейф авах/програм болон серверүүдийн хард диск/ ш 1 2-р улирал үнийн санал
100 Автоматжуулалтын сэлбэг ш 19 жилдээ үнийн санал
101 Телеметрийн сэлбэг ш 6 жилдээ үнийн санал
102 Холбооны сэлбэг ш 7 жилдээ үнийн санал
103 Компьютерийн сэлбэг ш 31 жилдээ үнийн санал
104 Сүлжээний сэлбэг ш 6 жилдээ үнийн санал
105 Хяналтын камерын сэлбэг ш 4 жилдээ үнийн санал
106 Телеметрийн системийн вэб интерфэйстэй  лицензтэй програм авах ком 1 2-р улирал үнийн санал
107  Хэрэглээний халуун усны задардаг ялтсан бойлер/1400кВ/ суурилуулах ком 1 4-р сар үнийн санал
108 Бөмбөлөгөн ф150мм-ийн хаалт авах ш 4 1-р улирал үнийн санал
109 Халаалтын болон хэрэглээний халуун усны насос авах /5.5квт/ ш 2 5-6-р сар үнийн санал
110 Бохир усны шугамын бөглөө гаргагч тросс авах/50м/ ком 1 1-р улирал үнийн санал
111 Компьютер авах ш 1 3-р сар үнийн санал
112 Принтер/А4/ авах            /Хувилах, скайнер, хэвлэх/ ш 1 3-р сар үнийн санал
113 Бичиг хэргийн шкаф авах  ш 1 1-р улирал үнийн санал
114 Цэвэр усны КМ-80/65 насос  цахилгаан хөдөлгүүрийн хамт авах ком 1 1-р улирал үнийн санал
115 Бохир ус соруулах         ГНОМ - USE -160 насос/цахилгаан үүсгүүрийн хамт/ авах ком 1 4-р сар үнийн санал
116 Бохир усны шугамын бөглөө гаргагч тросс                   /L-50м/авах ком 1 1-р улирал үнийн санал
117 Компьютер авах ком 1 3-р сар үнийн санал
118 Принтер/А4/ авах                  /Хувилах, скайнер, хэвлэх/  ш 1 3-р сар үнийн санал
119 Джитал зургийн аппарат авах ш 1 2-р сар үнийн санал
122 Орон сууцны төлбөр тооцооны санхүүгийн програм суулгах ком 1 1-р улирал үнийн санал
123 Газодувка/80-100л/с/ худалдаж авах 480шоометр ком 1 7-р сар  
129 Усны тоолуур/механик/ авах  ш 340 8-р сар  
130 Бага оврын цахилгаан резьба татагч авах ш 1 5-р сар  
131 Карттай тоолуур авах ш 100 1-р улирал  
132 Принтер/А4/ авах /Хувилах,скайнер, хэвлэх/ ш 2 1-р улирал үнийн санал
133 Компьютер авах ш 2 1-р улирал үнийн санал
134 Тог баригч авах ш 3 1-р улирал үнийн санал
135 Факсын аппарат авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
136 Хувцасны шкаф авах ш 4 3-р сар үнийн санал
137 ХУД-ийн ХҮТөвийн гадна болон зам дагуу хаяг хийлгэх  ш 1 5-р сар үнийн санал
138 Дулааны худаг шинэчлэн засварлах  ш 1 6-р сар үнийн санал
139 Нэг цэгийн тоолуурын толгой авах   ф40-3,  ф50-5, ф80-5 13 9-р сар үнийн санал
140 ХУД-ийн  ХҮТ-ийн гадна цонхонд хамгаалалт суурилуулах ш 4 5-р сар үнийн санал
141 Албан хэрэгцээнд автомашин авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
142 Компьютер авах ком 3 1-2-р улирал үнийн санал
143 Тог баригч авах ш 4 1-2-р улирал үнийн санал
144 Агааржуулагч авах  ш 6 2-р улирал үнийн санал
145 Компьютерийн дэлгэц авах ш 2 1-р улирал үнийн санал
146 Мөнгө тоолдог машин авах ш 1 2-3-р улирал үнийн санал
147       Принтер/А4/ авах         /Хувилах, скайнер, хэвлэх/ ш 2 1-р улирал үнийн санал
148 Зургийн аппарат авах ш 1 2-р улирал үнийн санал
149 удирдлагын Холбоо авах ком 1 1-р улирал үнийн санал
150 Зургийн аппарат авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
151 Майхан авах ш 1 2-р улирал үнийн санал
152 Эвхдэг ширээ-2,сандал-4 авах ш 6 2-р улирал үнийн санал
153 Аяны хөргөгч авах ш 1 2-р улирал үнийн санал
154 Бүжгийн хувцас /Үелзүүр,Канкан/ авах ш 10 6-р сар үнийн санал
155 Албан тасалгааны тавилга авах ком 2 1-р улирал үнийн санал
156 Шүүгээтэй шкаф авах ш 2 2-р улирал үнийн санал
157 61-р цэцэрлэгийн анги тохижуулах  ш 1 6-7-р сар үнийн санал
158 Номын шкаф авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
159 Складын их засвар ш 1 6-р сар үнийн санал
160 Кассын өрөөний хаалга солих ш 1 5-р сар үнийн санал
162 Архивийн програм суурилуулах ш 1 2-р улирал үнийн санал
163 Portable Viscometer багаж авах /Зуурамтгай чанар тодорхойлох / ш 1 2-3-р улирал үнийн санал
164 Нягт хэмжигч багаж авах /спирт болон хүчлийн нягтийн концентрацийн хувийг илэрхийлэх/  ш 1 2-3-р улирал үнийн санал
165 Холигч,автомат пипетик,пипеткийн суурь авах  ш 8 2-3-р улирал үнийн санал
166 Джитал температур,чийгшил хэмжигч багаж авах ш 10 2-3-р улирал үнийн санал
167 Автоклав авах /бактериологийн шинжилгээний тэжээлт орчин, шил сав материалыг ариутгах, халдвартай материалыг устгах/ ш 1 2-3-р улирал үнийн санал
168 Сорьц зөөвөрлөх машин авах ш 1 2-3-р улирал үнийн санал
169 Компьютер авах ком 1 1-р улирал үнийн санал
170 Факсын аппарат авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
171 Өнгөт принтер авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
172 Бактериологийн тэжээлт орчин; химийн стандарт уусмал,шингэн урвалж; бохир усны химийн шинжилгээнд хэрэглэж буй урвалж бодис хадгалах хөргөгч авах  ш 3 2-р улирал үнийн санал
173 Лабораторийн ажилтнуудын ажлын хувцас угаах угаалгын машин авах ш 1 2-р улирал үнийн санал
174 ШЗНС-ын агааржуулалтын системийг шинэчлэх ажлын зураг төсөв хийлгэх      1-р улирал үнийн санал
175 Нисэхийн төвлөрсөн усан хангамжийн системийг Яармагийн гэр хорооллын шугам сүлжээтэй холбох ажлын зураг төсөв хийлгэх м 1296 1-р улирал үнийн санал
176 Цэвэр усны Ялалтын ф500мм-ийн  ган шугамыг шинэчлэн солих ажлын зураг төсөв хийлгэх м 200 1-р улирал үнийн санал
177 Гачуурт шинэ эх үүсвэрийн зураг, бичиг баримтын орчуулга, баталгаажуулалтын үнэ     1-2-р улирал үнийн санал
178 БЗД-ийн 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт ажилчдын 9 давхар орон сууц /18х48/ барих ажлын зураг төсөв хийлгэх  м.кв 8640 2-3-р улирал үнийн санал
179 Гачуурт шинэ эх үүсвэрийн гол шугамын трасст орсон өндөр хүчдлийн шон, кабель шилжүүлэн суурилуулах ажлын зураг төсөв хийлгэх км 18.8 1-р улирал үнийн санал
180 Гачуурт шинэ эх үүсвэрийн холбооны кабель, шилэн кабель татах ажлын зураг төсөв хийлгэх км 10 1-р улирал үнийн санал
181 Дээд эх үүсвэрийн хос цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг СИП кабелиар солих ажлын зураг төсөв хийлгэх  км 42 1-2-р улирал үнийн санал
182 Цахилгаан гагнуурын аппарат авах/380В,400А/ ком 1 1-р улирал үнийн санал
183 Зөөврийн цахилгаан гагнуурын аппарат авах            /220В,200-250А/ ком 2 1-р улирал үнийн санал
184 Агаар халаагч хуурай тень ком 2 1-р улирал үнийн санал
185 Гар дрилл авах ком 1 1-р улирал үнийн санал
186 Мэргэжлийн сурах бичиг худалдан авах ш 120 1-р улирал үнийн санал
187 Номын сангийн бүртгэлийн програм суурилуулах ш 1 2-р улирал үнийн санал
188 Микрофон авах/Sony/ ш 1 1-р улирал үнийн санал
189 Ширээний теннисний дасгалжуулалтын аппарат авч суурилуулах   ком 1 1-р улирал үнийн санал
190 Бөхийн дэвжээ авах/9х18/ м2 162 1-р улирал үнийн санал
191 Хувцасны шкаф авах ш 60 1-р улирал үнийн санал
192 Гэрлэн /неон/ хаяг хийлгэх ком 1 2-р улирал үнийн санал
193 Албан тасалгааны тавилга авах ком 1 1-р улирал үнийн санал
194 Спорт заалны дээврийн цанталтыг зогсоох шингэн керамик дулаан тусгаарлагч хийх  м2 900 5-р сар үнийн санал
195 Компьютер авах ш 1 1-2-р улирал үнийн санал
196 Тог баригч авах ш 2 1-2-р улирал үнийн санал
197 Джитал зургийн аппарат авах ш 1 1-2-р улирал үнийн санал
198 Факсын аппарат авах  ш 1 1-2-р улирал үнийн санал