Цэвэрлэх байгууламжийн засварын ажил хийгдлээ

Улаанбаатар хотын бохир шингэнийг татан зайлуулдаг Ус сувгийн удирдах газрын харьяа цэвэрлэх байгууламжийн засварын ажлыг 2015 оны 06 сарын 13-ний шөнө 03 цагаас эхлүүлж, 06 сарын 14-ний 00 цагт шилжих шөнө нийт 23 цагт багтаан хийж дуусгалаа. Засвар хийх хугацаанд ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээл гараагүй бөгөөд богино хугацаанд тухайн засварын ажлыг гүйцэтгэж үйл ажиллагааг хэвийн болголоо. Ү...


Дэлгэрэнгүй

ШИЛЭН УУЛЗАЛТ

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтнууд аливаа асуудлаар иргэдтэй уулзахдаа Шилэн дансны тухай хуульд заасан зарим заалтыг хэрэгжүүлэх, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтнуудыг авлигаас ангид, нээлттэй ил тод байх зарчмыг баримтлах зорилготой. Уг ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын Ус сувгийн удирдах газрын уди...


Дэлгэрэнгүй

2015 оны 05-р сарын усны төлбөрөө төлөөгүй хэрэглэгчид

2015 оны 05-р сарын усны төлбөрөө төлөөгүй хэрэглэгчид 2015.06.01-ний байдлаар Д/д Ангилал Гэрээний дугаар Хэрэглэгч Дүн 1 Төсөв 210013 Соёл урлагийн их сургууль 1,206,391.98 2 210053 ЦЕГ-ын тамгын газар 1,542,772.00 3 210054 Нийслэлийн онцгой байдлын газар 395,951.81 4 210133 Давж заалдах шатны ...


Дэлгэрэнгүй
0123

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker