ХэҮА-ны 2015 оны 7-р сарын авлага

ХэҮА-ны 2015 оны 07-р сарын авлага Д/д Ангилал Хэрэглэгч Дүн Код Нэр 1 Төсвийн газрууд 210259 УБ хотын албадан саатуулах төв 144,250.52 2 210312 ЧД-ийн ЖДҮДБИ төв 141,592.01 3 210402 ЧД-н Нийгмийн даатгалын хэлтэс 70,465.0...


Дэлгэрэнгүй

2015.08.04 өдрийн хурлын шийдвэр, хариу

2015.08.04 өдрийн хурлын шийдвэр, хариу 2015 оны 08 –р сарын 04- ний өдрийн хурал №18 д/д Аж ахуйн нэгж, Иргэд Байршил Хурлын шийдлийн хариу Тайлбар Баянгол дүүрэг 1 Иргэн Г.Бат-Өлзий БГД 11-р хороо Зөвшөөрсөн Техникийн нөхцөл олгох зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэв. 2 “Дэсөн” ХХК БГД 14-р хороо Зөвшөөрсөн ...


Дэлгэрэнгүй
0123

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker